ทุนการศึกษาAP CAPSTONE!

นักเรียนมีผลการเรียนที่โดดเด่นใช่หรือไม่? ถ้าใช่ เรามีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่จะมาเริ่มเรียนใน เกรด 9 หรือ 10!

หลักสูตร AP ทำให้นักเรียนมีโอกาสท้าทายความสามารถของตนเอง ด้วยหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้นมากขึ้น เทียบเท่ากับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครทุน AP CAPSTONE โดยส่งอีเมลมาที่ มิสเตอร์ มาติน แกรนด์ : [email protected]