ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมการศึกษา:
(เฉพาะนักเรียนใหม่)
200,000 บาท
ค่ามัดจำ:
(เฉพาะนักเรียนใหม่)
30,000 บาท
ค่าพัฒนา:

ทางเลือกที่1: จ่ายครั้งเดียว
(คืนเงิน)
150,000 บาท หรือ

ทางเลือกที่2: จ่ายทุกปี
(ไม่คืนเงิน)
20,000 บาท

 

ค่าเทอม ต่อ ภาคเรียน สำหรับปีการศึกษา 2024-2025

 

เตรียมอนุบาล 
ค่าเล่าเรียน
215,000 บาท
อนุบาล 1 -3
ค่าเล่าเรียน
230,000 บาท
เกรด 1 - 5
ค่าเล่าเรียน
303,500 บาท
เกรด 6-8
ค่าเล่าเรียน
345,000 บาท
เกรด 9-12
ค่าเล่าเรียน
380,000 บาท

 

*ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

 

 ค่าหอพักนักเรียน


 • สาขากรีนวัลเลย์มีหอพักนักเรียน รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 ขวบขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าหอพักประจำปี 2023-2024
  • เกรด 1-5     165,000 บาท/ภาคเรียน
  • เกรด 6-12   172,500 บาท/ภาคเรียน

 ค่าเรียนภาษาอังกฤษเสริม (ELL)


 • ค่าเทอมชั้นเริยนภาษาอังกฤษเสริม  (ELL) ประจำปี 2024-2025
  • เกรด 1-5  52,500 บาท/ภาคเรียน
  • เกรด 6-8  54,000 บาท/ภาคเรียน
  • เกรด 9-12  55,000 บาท/ภาคเรียน
​​​
นโยบายการชำระเงิน
 • นักเรียนใหม่จะต้องชำระค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่ามัดจำ ค่าพัฒนาโรงเรียน ตามข้อกำหนดที่โรงเรียนระบุไว้
 • ค่าเทอมได้รวมค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเช่าหนังสือ คอมพิวเตอร์พกพา และ ทัศนศึกษา(ภายในประเทศเท่านั้น) ไว้แล้ว
 • ค่าเทอมได้รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง(สำหรับอนุบาล-เกรด 12) ไว้แล้ว
 • สำหรับนักเรียน อนุบาล 3 (Kindergarten 3) จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจบการศึกษา 3,000 บาท
 • สำหรับนักเรียน เกรด 12 (Grade 12)   จะต้องชำระค่าธรรมเนียมจบการศึกษา20,000 บาท  (รวมค่าแหวนรุ่นแล้ว)
 • สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนโปรแกรม ELL และ โปรแกรมพิเศษหลังโรงเรียนเลิก (After - School Tutorial programs) ของแต่ละสาขา จะต้องชำระเพิ่มเติมทีหลัง
 • หากใช้บริการการรับส่งของโรงเรียนจะต้องชำระเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)
วิธีการชำระเงิน
 • ค่าธรรมเนี่ยมการศึกษาจะต้องชำระก่อนเปิดภาคเรียน ค่าลงทะเบียนของนักเรียนแต่ละคนจะชำระเพียงครั้งเดียว ค่าเทอมและค่ารถรับส่งของโรงเรียนจะต้องชำระทุกภาคเรียน หรือ ทุกปีการศึกษา ซึ่งโดยปกติใบเรียกเก็บเงิน (Invoice) จะส่งให้ผู้ปกครองล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนเรียนใหม่ และกำหนดการชำระเงินจะระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงิน (Invoice)
 • การชำระเงินสามารถ ชำระเป็นเช็คเงินสด สั่งจ่าย ในนามโรงเรียน The American School of Bangkok โอนเงินเข้าบัญชี หรือ เครดิตการ์ด(วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด จะถูกหักค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 2.5%)
 • หากชำระเกินกำหนด และไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทางโรงเรียนจะคิดเพิ่มวันละ 400 บาท/วัน
 • หากต้องการลาออกจากโรงเรียนจะต้องทำหนังสือแจ้งให้โรงเรียนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
 • ค่าธรรมเนี่ยมการศึกษาทุกรายการ (ยกเว้นค่ามัดจำ) ทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินและไม่สมามารถเปลี่ยนโอนได้
 • โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่แผนก Admissions 

คุณ มาร์ติน แกรนด์

เบอร์โทรศัพท์: 66 (0) 2430 8888 Ext. 231

อีเมล์:  [email protected]