ทีมนักกีฬา ASBGV EAGLES

เกี่ยวกับโปรแกรมนี้

โรงเรียนนานาชาติ The American School of Bangkok สาขากรีนวัลเล่ย์ เรามีจุดประสงค์คือการพัฒนานักกีฬา นักเรียน ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยมุ่งเน้นไปที่ความมีสติ มีวินัยในตนเอง และมีความเป็นผู้นำ ด้วยการช่วยสร้างอุปนิสัยให้นักเรียนของเรา เรามีการสันทนาการ และการแข่งขันในทุกกลุ่มอายุ แผนกพละ และกรีฑาจะช่วยส่งเสริมนักเรียน ASB ทุกคนให้เป็นสมาชิกที่เก่ง และมีสติของโรงเรียน

ASBGV มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแบบองค์รวมให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ส่วนหนึ่งคือการเรียนการสอนวิชาพละ โดยเราใช้หลักสูตร Shape America และ Common Core American Curriculums พลศึกษามีความสำคัญต่อนักเรียนอย่างมาก จึงนับได้ว่าเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อโรงเรียนASBGVด้วย และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ทางการศึกษาที่ดีของนักเรียน การสอนพลศึกษาที่มีคุณภาพ มีส่วนช่วยให้มีสุขภาพที่ดี พัฒนาทักษะขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเองของนักเรียน และยังส่งเสริมในการเพิ่มระดับสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

"เมื่อเร็ว ๆ นี้เรามีสิ่งใหม่เพิ่มเติมในโปรแกรมนอกหลักสูตรของเรา 
รวมถึง Paris St. Germain Football Academy และ PJ Tennis  Academy พร้อมกับการกลับมาของ Talon International Fencing, Coach Kona's Hoops และ Saturday Little League Baseball ทำให้สนามกีฬา ASBGV มีคนใช้งานตลอด!"

"โค้ชของเรามีใจรักในการสอน และสัญญาว่าจะเป็นที่ปรึกษา เป็นแบบอย่างที่น่าภาคภูมิใจสำหรับบุตรหลานของผู้ปกครองทุกท่าน โค้ชของเราจะกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นเด็กที่มีสุขภาพดี และมีสติสัมปชัญญะ เราต้องการให้นักกีฬาของเราทุกคนได้พัฒนาความตั้งใจ และแข็งแกร่งผ่านการเล่นกีฬา"

"โครงการกีฬาของโรงเรียน American School of Bangkok นั้น เติบโตและเป็นมีชื่อเสียงทั้งในกรุงเทพฯ และในงานระดับนานาชาติ ทีมนักกีฬาของ ASBGV ได้เข้าร่วมเกมการแข่งขันต่างๆ 
แข่งกระชับมิตร และทัวร์นาเมนต์มากมายกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆ รวมถึงโรงเรียนไทยด้วย นอกจากนี้ ทางโรงเรียนของเรายังได้เข้าร่วมแข่งขันการประชุมกีฬาโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ (BISAC) ในระดับ U11, U13, U15, Junior Varsity และ Varsity levels"

เราต้องการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมการเล่นกีฬาและโปรแกรมหลังเลิกเรียน! ไม่ว่าบุตรหลานของคุณจะเคยเล่นกีฬามาก่อนหรือยังไม่ก็ตาม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะได้พัฒนาทักษาะด้านกีฬาของตนเอง

สำหรับคำถามเกี่ยวกับนักกีฬาของASB ติดต่อสอบถามได้ที่ Paul Stoddart at [email protected].