กิจกรรมหลังเลิกเรียนและการเรียนพิเศษ

โรงเรียนนานาชาติASBGV มีโปรแกรมหลังเลิกเรียนต่างๆ ตั้งแต่ทีมกีฬาBISAC ไปจนถึงชมรมเกี่ยวกับSTEM และหุ่นยนต์ไปจนถึงการปีนหน้าผา นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจกับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว โดยชมรมจะมีทุกวันพุธเวลา14: 30-15: 00 น. คุณครูของASBGVจะจัดชมรมต่างๆให้นักเรียนเข้าร่วม เช่น Latin Dance, GleeและMusic Club, Art and Crafts, American Football และอื่น ๆ อีกมากมาย! เด็กๆ จะได้รู้จักกับคุณครูที่ไม่ได้เจอในคลาสเรียนปกติ และได้เข้าร่วมชมรมกับเพื่อนๆ ที่มีความสนใจในสิ่งเดียวกัน ในกรณี
ที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการเสริม เรายังมีโปรแกรมการสอนพิเศษเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน นอกจากนี้ ยังมีครูให้บริการทุกวันตั้งแต่14.30-15.00 น. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ อีกด้วย