กิจกรรมต่างๆ

นักเรียนของโรงเรียน ASBGV จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย รวมถึงกิจกรรมงานหนังสือ งานแสดงสินค้าวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมทางวัฒนธรรมอันหลากหลายของโรงเรียนและกิจกรรมทางด้านกีฬาหลากหลายๆประเภท

ทุกคนในโรงเรียน ASBGV ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดปีการศึกษา และนี่คือ กิจกรรมบางส่วนของเรา

 

ขอเชิญชมวิดีกิจกรรมอันสวยงามจากงานลอยกระทง

โรงเรียน ASBGV ชื่นชอบความสนุกสนานและการได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียน! นี่คือวิดีโอของกิจกรรม และเกมสนุกๆ ในวันครอบครัวของโรงเรียน ASBGV