ชมรม F1 ของโรงเรียนและระบบ STEM

ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมนี้

ชมรม F1 นับว่าเป็นความท้าทายอย่างมากของโรงเรียน โดยเราเป็นโรงเรียนเดียวที่มีทีม F1 ของเด็กนักเรียนที่มีอายุ 9 ถึง 19 ปี เด็กๆ เรียนรู้ที่จะปรับใช้ซอฟต์แวร์ CAD / CAM เพื่อทำงานร่วมกันทำการออกแบบ วิเคราะห์ ผลิต ทดสอบ และแข่งขันรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยการอัดอากาศขนาดเล็กเข้าไป โดยรถยนต์นี้สร้าขึ้นจากโมเดลรุ่น F1

ชมรมนี้นับเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจทางด้าน IT เด็กสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ อากาศพลศาสตร์ การออกแบบ การผลิต การสร้างแบรนด์ และการส่งเสริมทางด้านการตลาดการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทักษะทางด้านสื่อมัลติมีเดีย และเรียนรู้การทำบัญชีดูแลการเงิน และนำทุกอย่างไปปรับใช้ในทางปฏิบัติเพื่อลงแข่งขันอย่างสนุกสนาน

เด็กในชมรมจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการทำบัญชีวางแผนการเงิน และรู้จักการระดมทุน หาผู้สนับสนุนโปรแกรม F1 โดยโปรแกรมนี้นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้