โปรแกรมของเรา

การฝึกสอนระยะยาว

การฝึกสอนระยะยาวของ IPGA จะรวมเข้ากับตารางเวลาเรียนของระดับชั้นมัธยมปลายของโรงเรียน The American School of Bangkok โปรแกรมนี้จะประกอบด้วยการฝึกและเล่นกอล์ฟ
มากกว่า 10 ชั่วโมง และการฝึกในยิมอีก 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งจะรวมอยู่ในตารางเวลาเรียนของเด็กๆ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์)

โปรแกรมกอล์ฟนั้นรวมถึงการฝึกเทคนิคทางด้านจิตใจและการพัฒนาร่างกายด้วย

  • เทคนิคต่างๆ (tee shots, approach play, short-game, recovery, bunker play, putting)
  • การวางแผนการเล่น (การวางแผนการ, การเตรียมการ, กลยุทธ์, การปรับตัว, ความสงบ, ความมุ่งมั่น)
  • การฝึกฝนด้านกายภาพ (ความแข็งแรง, พลัง, ความเร็ว,ความมั่นคง, ความยืดหยุ่น, การประสานงาน)
  • การฝึกฝนด้านจิตใจ (โฟกัส, การควบคุม, ความมั่นใจ, ความยืดหยุ่น, การไตร่ตรอง, สิ่งแวดล้อม)
  • เป้าหมาย (วัตถุประสงค์, การประเมินผล, การดำเนินการ, การเล่นระยะสั้น, การเล่นระยะยาว)
  • ทักษะชีวิต (ลักษณะนิสัย, ความซื่อสัตย์, ค่านิยม, ระเบียบวินัยต่อชุมชน, ความรับผิดชอบ)

แคมป์ IPGA

แคมป์ IPGA ของเรานั้นจะสร้างประการณ์ความสนุกสนาน  มิตรภาพ และการพัฒนาความรักที่มีการเล่นกอล์ฟ  นักเรียนมีโอกาสได้ฝึกฝนในสถานที่ระดับโลก และพัฒนา พื้นฐานเพื่อปรับปรุงเกมส์ของพวกเขา ใน IPGA แคมป์  นักเรียนแต่ละคนจะได้รับการประเมินด้านกอล์ฟ  และความสามารถในการออกกำลังกายของตนอย่างครบถ้วน  จากนั้นการฝึกอบรมของพวกเขาจะได้รับการปรับแต่งให้ เหมาะกับแต่ละบุคคล นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในเกมสนุก ๆ  แบบฝึกหัด การออกกำลังกาย และกีฬาอื่น ๆ เช่น ว่ายน้ำ  ฟุตบอล และบาสเก็ตบอล เพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง และโรงเรียน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สนุกสนานนี้จะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการพัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟของ ลูกๆ ของคุณ

การเรียนแบบส่วนตัว

IPGA นั้นมีเป้าหมายในการสอนโปรแกรมการฝึกกอล์ฟแบบส่วนตัว เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเอง ไม่ใช่แค่การเรียนกอล์ฟทั่วไป การสอนจะได้รับการปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน และบทเรียนต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์วงสวิง วิดีโอ และวิดีโอการสอนส่วนบุคคลอีกด้วย