ประวัติโรงเรียน

​​​​​​​

1983

The American School of Bangkok ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เดิมชื่อโรงเรียนอนุบาลนานาชาติดิษยะศริน ซึงได้กลายเป็นโรงเรียนอนุบาลชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

1995

โรงเรียนได้ขยายแผนการสอนเข้าสู่ระดับชั้นประถมศึกษา

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​

1997

ในปี 1997 โรงเรียนได้เปิดวิทยาเขตกรีนวัลเล่ขึ้น โดยสามารถรองรับนักเรียนได้มากถึง 2,000 คน ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงมัธยมปลาย

2000

ในปีพ. ศ. 2543 โรงเรียนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของคณะกรรมการระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกของโรงเรียนในต่างประเทศ (EARCOS) และได้รับการรับรองจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC) ปัจจุบัน The American School of Bangkok สาขา Green Valley ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน โรงเรียนนานาชาติชั้นนำในประเทศไทย เนื่องจากมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้แบบองค์รวมแก่นักเรียนทุกคนเพื่อตอบรับกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

การรับรองการศึกษา 

The American School of Bangkok ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและจาก Western Association of Schools and Colleges (WASC)

www.moe.go.th/en/ and https://www.acswasc.org/